Вук Стефановић Караџић

close
Линк

Караџић је увео народни језик у књижевност, реформисао српску азбуку, извршио реформу правописа, забележио најзначајнија дела народне књижевности. Родио се у селу Тршићу. Године 1814. у Бечу ствара Малу простонараодну славеносербску пјеснарицу и Писменицу сербскогу језику по говору простога народа написану; 1815. године излази Народна сербска пјеснарица; 1818. године штампа се Српски рјечник и допуњена Српска граматика; 1821. године штампа Народне српске приповјетке; Умире у Бечу, а 1897. године његови посмртни остаци пренети су у Београд и сахрањени испред Саборне цркве.