Тешан Подруговић

close
Линк

Један од најзначајнијих народних певача, ког је Вук Стефановић Караџић дубоко уважавао. Родио се и живео на подручју Старе Херцеговине у Црној Гори. Његов стил карактеришу прегледност и јасност. Вук је од њега записао песме: Марко Краљевић и Љутица Богдан, Марко Краљевић и Арапин, Марко Краљевић и Муса Кесеџија, Марко Краљевић и Ђемо Брђанин и друге, као и бајку Међједовић.