Старац Милија

close
Линк

Народни певач од кога је Вук Стефановић Караџић записао једну од најзначајнијих српских епских песама Бановић Страхиња. Вук је од њега записивао песме 1822. године, док је био у посети Милошу Обреновићу у Крагујевцу. Поред Бановић Страхиње забележио је и песме Женидба Максима Црнојевића, Сестра Леке капетана, Гавран харамбаша и Лимо.