Слепа Живана

close
Линк

Спада у ред најзначајнијих певача, чије је песме записивао Вук Стефановић Караџић, једна од првих слепих жена певачица. Њене песаме су: Како се крсно име служи, Ко крсно име слави оном и помаже, Марко Краљевић и Алил-ага, Марко Краљевић и дванаест Арапа, Љутица Богдан и војвода Драгија, Вучко Љубичић и Наход Момир. Неке њене песме спадају у врхунска дела српске народне епике, као на пример Смрт војводе Кајице и Иво Сенковић и ага од Рибника.

Тагови: Жене