Петар Коњовић

close

Композитор, диригент, музички критичар и песник. Компоновао хорску музику, соло песме, пет опера, и, у мањој мери, инструменталну музику. Инспирисан је фолклором, а стваралаштвом се надовезује на Стевана Стојановића Мокрањца. Професор Факултета музичке уметности Универзитета уметности у Београду и члан Српске академије наука и уметности.
Музичка дела: Тебе одјејушчагосја (1901), Да исправитсја молитва моја (1903), Симфонија у це-молу (1907), Литургија за три женска гласа (1915), Женидба Милошева (19??), Кнез од Зете (1929), Коштана (1931), Јадрански капричо за виолину и оркестар (1933), Макар Чудра (1944), Сељаци (1952), Симфонијски триптихон (1962).
Књиге: Књига о музици српској и славенској (1947), Стеван Ст. Мокрањац (1956).