Јулка Хлапец Ђорђевић

close

Прозна списатељица, есејиста, књижевна критичарка, филозофкиња, преводилац и друштвена активисткиња. Једна од првих жена доктора наука у Србији. Међу првима теоријски и научно утемељено говорила о темама попут положаја жене у друштву, њеног права на рад, јавног деловања жене кроз историју, контроле рађања и женске телесности, и у есејима се бавила феминизмом у теорији и пракси. Сарађивала са свим значајним часописима свог времена. Уз Ксенију Атанасијевић, једна од најзначајнијих ауторки и активисткиња у међуратном периоду.
Дела: Судбина жене. Криза сексуалне етике (1930), Једно дописивање (1932, 2004), Осећања и опажања (1935), Студије и есеји о феминизму I-II (1935, 1937).